Обява

cropped-wallpaper-1266599

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 25.09.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 21.09.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 21.09.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 21.09.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51