Обява за работа

cropped-wallpaper-1266599

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа като „Озеленители за пролетно/летен сезон 2020.

Заявления за започване на работа /в свободен текст/ се подават на гише „Деловодство” при Общинска администрация-Самоков в срок до 17.00 ч. на 20.03.2020г.

   На заявленията да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

Предимство ще имат кандидатите с опит в дейностите, свързани с поддържане, оформяне, затревяване и косене на зелени площи.

За допълнителна информация:

Валентина Манчева – Гл.експерт „АПИО”, тел. 0722/66630/130