Общинско лесничейство се отчете пред властта

На вчерашната сесия бе предстване отчетът на Общинско лесничейство.

Според данните са проведени четири търга с явно наддаване и са сключени 49 договора за продажба на дървесина на корен за 24 462 куб. м на стойност 1 185149лв. Проведени са три открити конкурса и са сключени 10 договора за добив на дръвенисна на стойност 180 658лв. Реализираните приходи са 1 869 608лв. Приходите от юридически лица са 1 593 412лв. от сключени договори за продажби на стояща дървесина са постъпили 1 582 686лв., от продажба на плодове от разсадника – арония – 990лв., от боровинка – 2 433лв., от продажба на елхи – 289лв. По протоколи за доставка на дърва за кметствата са постъпили 7 287лв. Приходите от физически лица са 276 560лв. , в това число от продажба на дърва за огрев – 263 080лв., от продажба на американска боровинка – 12 11076лв., от продажба на елхи – 938лв.

Общо приходите са 14 544лв., разходите са 13432лв. Пресоналът на е от 34 души , няма незаети места. Средната работна заплата на персонала  е 783лв. Дадени са премии и еднократни възнаграждения в размер на 30 700лв.

 

С въпроси към Общинско лесничейство се обърна съветникът д-р Димитър Панев.

„Прави впечатление от доклада, че средната работна заплата е от 780лв., това е бруто. С тази малка заплата служителите ви хранят семейства. Не са ли подложени на големи изкушения? 2 мил.лв. влизат в Общината , т.е. дали има истина в легендите, които се носят в града  за определените конкурси, за определен брой кубици, били се изнасяли повече? Не трябва ли да се помисли за по-високи възнаграждения на служителите в лесничейството, съответно и контролът да е по-голям при спазването на самите договори за сеч? – попита д-р Панев.

Шефът на лесничейството Вл. Малинов в отговор каза, че имало предвидени финансови средства за 2018г. „Средства за повишаване на работната заплата са в размер на 15% . Втора година съм вече в предприятието, започнах през 2016г. Хората работеха на минимална заплата. Правя всичко възможно, за да заделям средства. От моето постъпване  в длъжност като директор, увеличих заплатите на персонала с 30%. Освен това, за 2015г. оборотът на предприятието е бил около 560 000лв., към днешна дата отиваме към 2 мил.лв. , които влизат в общинската каса. Всичко това е по горскостопански план и нищо повече не е изнесено“ – заяви Малинов. Той допълни, че оборотът на предприятието е вдигнат близо четири пъти.

Съветникът Петър Георгиев изрази възмущение от непочистените след сечите обекти и съсипани пътища.

„Преди дни имах възможността да обиколя някои от тези територии и видях отвратителна гледка, оставена от хората, които секат и след това оставят това, което не им трябва. В обектите все едно, че е минал някакъв ураган. Но специално до Чакъровите поляни и от другата страна, ако някои мине и види, гледката е потресаваща. Ние непрекъснато гласуваме – 20 декара, 30 декара 100 декара, 10 000декара… Това е за печелене на пари. Чистили са някаква територия, всичко е изсипано в гората, виждат се на по два метра изсипани купове от земя и камъни! Територията е унищожена! Съжалявам, че не го заснех, за да ви го покажа. Въпросът ми е  – Общинско лесничейство, ако този проблем влиза в неговата дейност, какво прави по този въпрос?“.

„Наистина предприятието има ангажимент по опазването на горските територии общинска собственост. Правим всичко възможно да свършим тази работа, но тъй като самата територия е много разкъсана, служителите нямат възможност да бъдат навсякъде“ – отговори Владимир Малинов и обеща, че ще бъде почистено. Той пое ангажимент до 10-15 дни да приведе посочения участък в нормален вид.

Щатът на лесничейството не съответствал на териториите, които опазвали, съгласно новите изменения на Закона. „Ние трябва да си охраняваме териториите. Има какво да се желае от лесничеите. Това място, което Петър Георгиев конкретизира, касае се за строителни отпадъци. Мисля че до няколко дни ще бъде почистено“ – допълни отговорите кметът Георгиев“.  В момента на изхвърлянето на боклука ние не сме го установили, а по-късно имаше подаден сигнал. Малко си играем на стражари и апаши. Вместо хората на депото да си карат боклука, го изхвърлят по града и по селата“ – каза още той.

Последва поименно гласуване и отчетът на Общинско лесничейство беше приет с 24 „за“.