Общинското ВиК отчете затруднения

Общинското водно предприятие „Чамкория“ отчите дейността си и посочи „затруднен начин“ пред съветниците по време на сесията им през месец май. „В кои години живеем, част от отчета е поднесен на администрацията и на нас, написан на ръка?“ -недоумяват съветници.

Към отчета в табличен вид са приложени и цифровите данни.

В отчета се посочва, че поради пандемията общинското дружество е работило „по затруднен начин“. За периода 1.04.2020г. – 1. 12.2020г. не е отчитано и фактурирано количеството на отпадните води, с изключение на месец декември. През миналата година в пречиствателна станция „Яйцето“ са работили 4 души.

От 1.04.2020г. в дружеството няма отчетеник и фактурист. Тази функция се изпълнява от управитела на дружеството – се посочва в отчета.

Разходи за материали на дружеството – 3 235лв. за гориво, резервни части, ремонт на станцията и консумативи.

За външни усулуги – 31 174лв. – за еленергия, телефони, консултации с Басейнова дирекция, такси и други.

Общинската ВиК фирма е на загуба.