Общинският съветник П. Георгиев към колегите си от Общински съвет :“Ние тук всички гласуваме като папагали“

Общинските съветници днес гласуваха допълнително дофинансиране от общинския бюджет сумата от 38 792 лв. за ремонт на отоплителна инсталация на ОПУ «Неофит Рилски», въпреки че  там  преди месеци приключи ремонтът. Стойността на договора за обекта бе 589 399.74 лв. без ДДС.

Пертър Георгиев заяви, че фирмата, която е правила ремонта, е имала договор и трябва да си поеме тези разходи, а не да се трупат на гърба на данъкоплатците. “Всички ние тук гласуваме като папагали. Ремонтът на това училище си спомням, че скоро приключи а ние ще му гласуваме допълнителни средства“ – каза съветникът.

Той  предложи точка 5 от протокола на постоянната комисия – „Увеличава плана по разхода в дофинансирането «Текущ ремонт», дейност «Общообразователни училища», функция 3 «Образование», със сумата от 38 792 лв. Промяната се налага във връзка с ремонт на отоплителна инсталация на ОПУ «Неофит Рилски» – гр. Самоков. Сумата да се задели от «Резерв за непредвидени разходи», дейност «Резерв», функция 9 «Разходи, некласифицирани в другите функции», да отпадне и да не бъде гласувана. “От къде на къде ние трябва да даваме отново 40хил.лв. ? Който е направил грешка, той да си поеме вината. Много станаха тези неща, натрупват се и ние всичките тук гласуваме като папагали, Фирмата е трябвало да си довърши ремонта“-заяви съветникът.

 

Зам кметът Сия Шехтанова побърза да пояси, че миналата година е било направено саниране на училището, подмяна на котел по програма на „Национален доверителен екофонд“. “Този ремонт наистина включваше подмяна на котела, но не включваше дейностите по подмяна на тръби и връзки. Оказа се, че след като се подмени котелът, налягането на водата е по-голямо и започнаха течове по отоплителната инсталация и констатирахме, че трябва да бъдат подменени тръбите на котелното помещение и това е стойността за този ремонт. Тъй като това не беше включено в проекта, трябва да бъде извършено със средства на Общината“ – поясни заместник – кметът Сия Шехтанова.

 

Председателят на съветниците, Силвия Стойчева подложи предложението на съветника Георгиев на гласуване и то не се прие. Въздържали се бяха 20 със „За“ гласуваха 5, против бяха трима .След това бе гласувано предложението на постоянната комисия по бюджет и финанси, въздържали се бяха 3-ма ,против беше един, „За „ бяха 25 съветници.

 

Както е известно, през 2015г. април две самоковски фирми „Ливтас” ЕООД- представител на фирмата Иван Атанасов, – в момента съветник от ДПС и зет на депутата Ал.Методиев, в съдружие с „Хидрострой БГ-63“ ЕООД с управител Боян Захариев, спечелиха обществена поръчка за ремонт на училището за 589 399.74.

Основната част от средствата осигури Националният доверителен екофонд. Община Самоков участва със съфинансиране в размер на 15%. Проектът предвиждаше да се подмени дограмата, да се поправи покривът, да се постави топлинна изолация на фасадата и да се ремонтира отоплителната система на сградата.