Общинските съвети ще може вдигат заплатите на кметовете до министерско ниво

Правителството прие промени в правилата за определяне на заплатите в бюджетните организации, приети през 2010 г.

Дава се по-голяма свобода на Общинските съвети да определят заплатите на кметовете на общини, райони и кметства като се фиксира единствено максималният размер – до заплатата на министър, съобщи правителствената пресслужба.
Това означава, че кметовете ще могат да получават 4 574 лв. (или 30% над основната депутатска заплата, колкото взимат министрите). Тя обаче ще расте с ръста на икономиката, защото депутатската заплата е обвързана със средната за страната и се индексира на всяко тримесечие.

С нова формула ще се определят заплатите на ръководителите на институциите, които имат значителни отговорности към приоритетни политики и разходване на средства от националния бюджет и еврофондовете.

С приетото Постановление се регламентира длъжността „експерт за връзки с обществеността“ в кабинетите на председателите на държавни агенции.
С промени в друга наредба, която се отнася до заплащането на чиновниците, правителството планира да наложи принципа „плащане според изпълнението“.
Променя се и таблицата с основните минимални и максимални заплати по нива и степени на държавните служители. Причината е, че от 2012 г., когато таблицата е приета, досега минималната работна заплата е нараснала два пъти. В почти всяка администрация има служители с висока квалификация, опит и устойчиво високи оценки на изпълнението, които се оказват с „изоставащи заплати“ в сравнение със служители на аналогични длъжности, назначени в последните години.