ОБЩИНА САМОКОВ

 

ОБЯВЯВА

На 13.04.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на движими вещи-сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „Регионален център за управление на отпадъци“, разпределени по вид, единична цена, количество и стойност, както следва:

 

ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ Ед.цена(лв./кг.) Количество(кг.) Стойност(лв.)
1. Полиетилен терафтелат ПЕТ – смесен 0,40 18 000 7 200
2. Полиетилен – смесен 0,30 8 000 2 400
3. Хартия 0,05 30 000 1 500
4. Твърда пластмаса 0,42 4 000 1 680
5. Стъкло 0,55 17 000 9 350
6. Алуминий /цветни метали/ 1,22 600 732
7. Черни метали 0,14 400 56

 

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков до 10.04.2018 г.

Срок за внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 10.04.2018г.

За справки: тел.0722/6-69-51