Община Елин Пелин извозва по график рециклируеми отпадъци

Община Елин Пелин съобщава, че приложено може да се види график за извозване на рециклируеми отпадъци от населените места в община Елин Пелин през януари 2021 г., който ще се изпълнява на седмична база от сметосъбиращ камион на общинското предприятие „БКД – Елин Пелин“.
➽ В допълнение на отпадъците от пластмаса, хартия и стъкло всяко домакинство има право да изхвърля до 2 чувала чист строителен отпадък, домашен текстил и 4 бр. автомобилни гуми в определените за това дни в графика. Строителните отпадъци, текстила (стари дрехи) и гумите се изнасят в съответния ден пред жилищата и ще бъдат събирани от общинския камион на ОП „БКД – Елин Пелин“, а не от фирмата, която събира смесените битови отпадъци.
➽ Забележки:
✔ Пластмасата и хартията ще се събират в 2 поредни дни, за да има възможност служителите на ОП „БКД – Елин Пелин да минат през всички населени места, които са включени в графика.
✔ Гумите ще се събират само през един ден (8 януари, петък), след направен анализ на предадените количествата от предходния месец.
✔ За стъклените отпадъци също е определен един ден (22 януари, петък), заради малкото количество, което се генерира от гражданите.
✔ НОВО: Добавя се в графика един нов ден (22 януари, петък) специално за събиране на текстилни отпадъци и стари дрехи от адресите, включени в кампанията.
✔ През месец януари биоразградимите отпадъци няма да се събират съобразно липсата им през сезона, а и се очакват снеговалежи.
***
В началото на следващата година ще бъдат предоставени още специални цветни чували и индивидуални контейнери за разделно събиране на отпадъците на записалите се доброволци до 30 декември 2020 г., които ще се извозват в определени дни от адреса на гражданите.
***
➽ ВАЖНО! Продължава записването на желаещите домакинства, които трябва да заявят своето желание чрез изпращане на заявка с точен адрес и телефон за връзка до pr@elinpelin.org. След съгласуване на постъпилите заявления, спрямо реда на постъпването им, през следващата година те ще получат цветни контейнери или чували за разделно събиране на отпадъци.
***
Научете повече: elinpelin.org/currentNews-5916-newitem.html
Пресцентър на Община Елин Пелин