Община Добрич засажда дървета

Добрич ще бъде залесен с над 1000 дръвчета
Община Добрич разполага с 1100 дръвчета, безвъзмездно предоставени от държавни разсадници, част от инициативата на Гората.бг .

Дръвчетата са от видовете явор, бял и черен бор, смърч, липа и акация. Подборът на видове е съобразен с климатичните условия на град Добрич и екологичните изисквания на дървесните видове.

Предвид извънредното положение и епидемиологичните мерки в борбата с COVID 19, засаждането на дръвчетата няма да бъде извършено през пролетният сезон. Фиданките ще се съхраняват в общинския разсадник и ще бъдат засадени през есента, на територията на града. Основно ще бъдат залесени междублокови пространства, улични насаждения, както и ще се попълнят дървесно храстови групи.