Общината разгледа изготвена оценка на съществуващата пътна безопасност и проект за нова организация на движението

Със заповед на кмета на община Самоков инж. Ангел Джоргов е създадена комисия по безопасност на движението. В нея са включени инспектор „Пътен контрол” – РУ Самоков, началникът на Районна служба за пожарна безопасност, Областно пътно управление, ръководителят на филиала „Спешна помощ” – Самоков, главният архитект и главният инженер на Община Самоков, експерти и представител на автоинструкторите.

Общинската комисия по безопасност на движението проведе заседание за обсъждане на направените разработки на доклад за сегашната ситуация и проекта на план за безопасността и организацията на движението. На заседанието присъстваха и представители на „Бороспорт” АД.

Докладът разглежда ефективността на съществуващата вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка при детски градини, училища, болнични заведение и централна градска част. Има съществуващи пешеходни пътеки, но маркировката е с изчерпан експлоатационен срок, вертикалната сигнализация е непълна и не отговаря на нормативните изисквания. За посочените в анализа пропуските в маркировката, които пряко влияят на безопасността, са направени предложения, чрез които да се подобри качеството на маркировката, да бъде направена предупредителна маркировка, преди пешеходните пътеки, светеща маркировка на самите пътеки и др. с цел да се намалят пътните произшествия с пешеходци.

Новото ръководтво на Самоков поставя акцент и за паркирането в Самоков и Боровец, както и възможностите за обособяване на повече паркоместа. Предстои изготвянето на нов план за организацията на движението в Боровец.