Нов Спешен център в Самоков

На сесията си в четвъртък Общински съвет – Самоков отложи решението за предоставяне на имот. Да се учреди безвъзмездно право на строеж иска Министерство на здравеопазването. На него с европейски пари здравното ведомство иска да направи нова Спешна помощ. Общинска администрация поясни, че може да се предложи терен в двора на болницата. Съветниците обаче отказаха да гласуват решението и го отложиха за следваща сесия. “Ще се появи проблем” – предупреди д-р Борислав Филчев.

Според лекарите в Общински съвет изграждането на нов Спешен център ще предизвика нови проблеми на самоковската болница и ще ускори затварянето й. “Дейността ни и към днешна дата е свита. Така се върви към затваряне на общинските болници” – предупреди и д-р Панев.

“През последните години затваряме крило след крило. Спешният център трябва да бъде в сградния фонд на болницата. Защо е необходимо да се прави нова сграда, като в съществуващата има място? Ако се направи извън болницата, ще трябва да се изгради и приемно отделение за СП” – коментираха вчера съветниците.

Решението се отложи, за да бъде изпратена информация до столичните ведомства с предложение новият Спешен център да ползва сградния фонд на болницата.