Нов концесионер на лифта в „Мальовица“

20180428_150727

Вчера Сдружение БТС проведе процедурата за избор на нов стопанин на лифтовите съоръжения в комплекс „Мальовица“. От БТС информираха, че са подадени две оферти, а няколко не са допуснати, защото идвали като заявления и не отговарят на изискванията – заявиха от БТС.

Договорът на досегашният управител на лифта Валери Гигов е прекратен,  имаше комисия, която направи оглед и направи доклад до Управителния съвет, има и оценка от експерт оценител и договорът му е прекратен – уточниха още от БТС.

Новият концесионер е длъжен да инвестира, съгласно представената инвестиционна програма. Ще бъде подписан и договор за спортно – туристическа дейност, което по изискванията на конкурсната процедура. Договорът ще бъде за пет години.

Лицензираната фирма „Статош“ ЕООД – София е изготвила три констативни протокола, с които констатира изоставена материална база на пътническите въжени линии. Първо комисия от трима души са направили протокол след огледа.

Преди седмици дружение „Български туристически съюз“ обяви процедура за стопанисване и управление на ски съоръжения в  Туристически комплекс ”Мальовица”:

 1. Ски влек Н–80 ТАТРА РОМА – 1бр. (Меча поляна);
 2. Ски влек S–120 м ТАТРА РОМА – 2бр. (Меча поляна);
 3. Ски влек Р–300 ТАТРА РОМА – 1бр. (Меча поляна);
 4. Ски влек тип КОТВА – 1бр. (Ръждавица);
 5. Ски писти: „Улея“, „Меча поляна“, „Стената“, „Ръждавица“;
 6. Чайна „Стената“ – сграда със застроена площ 114 кв.м;
 7. Чайна „Ръждавица“ – едноетажна паянтова сграда със застроена площ 91.1 кв.м;

Право на участие според обявата на БТС имаха юридически лица с опит в стопанисването и управлението на подобни туристически обекти, респективно разполагащи с компетентни кадри в областта на спорта (висше спортно образование).

Желаещите да стопанисват и управляват ски съоръжения в  Туристически комплекс ”Мальовица” следва подаваха документи в деловодството на БТС.

В обявата на БТС пише, че кандидатите е необходимо да отговарят на следните критерии:

 • Доказан опит;
 • Да разполагат с компетентни кадри в областта на спорта;
 • Да не са в процедура по ликвидация или несъстоятелност, да нямат задължения към държавата;

Кандидатите следва да представят:

 • Документално доказан опит в стопанисването и управлението на ски съоръжения;
 • Доказателства за компетентност на кадрите;
 • Актуално състояние;
 • Удостоверение за липса на задължения към НАП;
 • План за експлоатацията и развитието на ски съоръженията, с времево описание на дейностите и тяхното финансово обезпечаване;
 • Предложение за месечен наем, съобразен със собствената визия за развитие на обекта;
 • Финансови документи, респективно банкови гаранции или налични средства за реализация на намеренията;
 • Преференциални условия за членовете на Сдружение Български туристически съюз.

сн.арх. Самоков инфо