Ново инфотабло в Гуцал

Днес бе възстановено информационното табло до сградата на кметство Гуцал.
На него ще бъдат поставяни Решения на Общински съвет – Самоков, обяви и всичко, което е свързано със село Гуцал като информация – оповестиха от кметството в селото.
Поставено е разяснително съобщение къде и как всеки, който желае може да провери своята собственост като земеделска земя и дали и от кой се обработва и е заявена за субсидии.
Поставена е Заповед № РД 09-874/13.11.2015 г., която включва образци на заявления и указания за т.н. „Бели петна“ и тяхното получаване.
Също така в сградата на кметство Гуцал /до входната врата/ е поставен Закон за арендата в земеделието и Заповед № ПО-09-675-1 от 27.09.2019 г., която е за стопанската 2019-2020 г. /същата е поставена в началото на 2020 г./. Предстой да бъде обявена и заповедта за стопанската 2020-2021 г.
Поставени са 3 /три/ Решения на Общински съвет – Самоков, които касаят село Гуцал и Автобусни разписания, които са приети с Решение № 2176 по Протокол № 59/25.07.2019 г. на Общински съвет – Самоков.
В бъдеще време ще бъдат поставяни и други важни информативни документи, затова се обръщаме с молба към всеки един да не лепи на таблото други неща, освен ако същите не са съгласувани с кметство Гуцал, както и да не бъдат сваляни от таблото.
Всяко нещо, което ще бъде сложено на информационното табло ще бъде и споделяно на профила на кметство Гуцал във Фейсбук.