НОВИ 800 СЪДОВЕ ЗА СМЕТ В ПАВЕЛ БАНЯ

„От днес съм разпоредил да се предоставят на гражданите, които са заплатила такса битови отпадъци, още 800 нови кофи за смет“ – заяви кметът на Община Павел баня Иса Бесоолу.

Новината идва на фона на отпуснати допълнително 70 500 лева към общинския бюджет за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване. Това става след заявление на кмета Бесоолу до Районната инспекция по опазване на околната среда Стара Загора.

Средствата са от специалната сметка в РИОСВ за отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците и са приведени в бюджета съгласно Заповед №168/08.07.2020г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда. Това ще облекчи значително разходите по сметосъбиране.

„За шест месеца променихме системата на сметосъбиране и сметоизвазване и резултатите са видими. Във връзка с опазване на чистотата много разчитам на контрола и отговорното поведение на своите съграждани“, апелира градоначалникът на Павел баня.