Нови цени на такситата в Самоков

На днешното си заседание Общински съвет гласува предложение на Постоянната комисия по ”Европейски проекти, стопански дейности, туристическа политика” по повод докладна на градоначалника Владимир Георгиев относно актуализиране на максималните и минимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Самоков, във връзка с постъпило искане в приемния ден на кмета на община Самоков от група таксиметрови превозвачи. Проекторешението днес бе докладвано на сесията и се взе ново решение относно цените на таксиметровите услуги. Новите цени ще влязат всила от 01.12.2017 год.

  • Минимални цени за таксиметров превоз на пътници за 1(един) километър пробег:
  • Дневна тарифа (от 06.00 до 22.00 часа) – 0.80 лв./километър;
  • Нощна тарифа (от 22.00 до 06.00 часа) – 1.00 лв./километър;
  • Максимални цени за таксиметров превоз на пътници за 1(един) километър пробег:
  • Дневна тарифа (от 06.00 до 22.00 часа) – 1.30 лв./километър;
  • Нощна тарифа (от 22.00 до 06.00 часа) – 1.50 лв./километър;