Нови правила за прием в първи клас

На среща между общинска администрация и директори на училища и детски градини бяха приети правила за прием в първи клас.

За първи път тези правила са задължителни. Приемът ще се осъществява по няколко критерия, като най-много точки ще се получават, ако постоянният адрес на родителите е в района на училището.

Основните критерии за прием в първи клас са три. Най – много точки – 5 –  ще се получават спрямо близостта на училището до настоящия адрес на родителите или най-краткото време за достигане до училището. Адресната регистрация не трябва да е променяна след 1 януари на текущата година. Деца, завършили Подготвителна група в избрано училище получават 3 точки. Две точки ще се дават, ако брат или сестра на детето учат в същото училище. Две точки ще получават учениците – сираци или деца с трайни увреждания.