Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи високо съдържание на немлечна мазнина в проба от сирене, взета при проверката миналата седмица, съобщават от агенцията.

Пробата е от продукт, обявен като краве сирене и е произведен от български бизнес оператор.

Инспектори на агенцията проверяват предприятието производител. Извършва се пълно проследяване на произведените и разпространените в търговската мрежа количества, които незабавно ще бъдат изтеглени. 

Установено е, че има имитиращи продукти, които не са предварително опаковани

За констатираното нарушение на производителя ще бъде наложена глоба. Законът за храните предвижда глоба от 2 000 до 4 000 лв. За първо нарушение, а при повторно – до 6 000 лв.

По време на проверката в София бяха взети общо 8 проби от млечни продукти, които бяха изследвани за наличие на немлечни мазнини. Пробовземането е извършено в присъствието на представители на Комисия за защита на потребителите, двете асоциации на млекопреработвателите в България и асоциация „Активни потребители“.