На сесията в края на месеца приемат бюджета

Днес се състоя председателски съвет и бяха дискутирани проекто решенията за предстоящата сесия. Тя ще се проведе на 28-ми януари от девет часа в залата на съветниците. Ще се огласи отчета за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2015г., ще се гласува Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2016г., както и отчета за изпълнение на годишния план за приватизация. Ще се предложи за приемане годишния план за приватизация на Общината за 2016г. и ще бъде приет бюджета за годината.

Съветниците ще приемат промени в Наредба № 3 за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Самоков и ще обсъдят предложения за промени в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация. Ще има докладни на кмета и възможност за изказвания, питания, становища и предложения на гражданите.

В понеделник /18.01/ от 16 часа ще се събере Постоянната комисия по образование, култура и младежки дейности. Във вторник ще заседават две комисии – ТСУ и здравеопазване от 16 и 17 часа. В сряда от 10 часа постоянната комисия по бюджет и финанси ще обсъди бюджета с второстепенните разпоредители. Другото й заседание е от пет часа същия ден. В четвъртък ще се дискутират въпросите от правната комисия /15 часа/ и от ПК по европейски проекти и стопански дейности /16.30ч/.