Началният срок за регистрация на листи за кандидат – съветници започва от утре

zx860y484_3951102

Общинската избирателна комисия днес обяви начален срок за приемане на документи за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите той е от утре –  17.09.2019г. от 09.00 часа.

Краен срок за приемане на документи за регистрация на кандидатските листи – 24.09.2019г. до 17.00 часа. При подаване на ПРЕДЛОЖЕНИЕ за регистрация на кандидатска листа, партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети следва да представят списъкът с данни на кандидатите и на електронен носител, в структуриран вид формат EXCEL, съгласно приложение – неразделна част от настоящето решение.

Определени са и членовете на ОИК за представяне на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати регистрирани в ОИК Самоков, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г., това са Николай Илиев Христов и Розен Иванов Иванов за членове на ОИК, които да предадат в Териториалното звено на ГРАО в Министерството на регионалното развитие, за проверка, списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати регистрирани в ОИК Самоков, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г..