Националният природонаучен музей при БАН организира церемония в чест на Боян Петров

Националният природонаучен музей при БАН организира церемония в чест на Боян Петров.
Събитието ще открие проф. Николай Спасов – директор на НПМ-БАН, д-р Петър Берон, проф. Павел Стоев и докторантката Виолета Желязкова ще представят изследователските приноси и заслугите на Боян към Националния природонаучен музей, Центъра за изследване и защита на прилепите и природозащитните каузи, които той подкрепяше.
На 21 юни от 17 часа в Големия салон на БАН.
От 16 часа ще бъде отворена книга, в която всеки може да отдаде почит към паметта на Боян Петров.
Във фоайето на БАН ще бъдат изложени някои от зоологичните материали, събрани от Боян по време на експедициите му във високите планини.