Научна конференция “Чудомир между противоречията”

Научната конференция “Чудомир между противоречията” ще се проведе на 29 март 2019г., в рамките на „Чудомирови празници – 2019“, в Музей „Чудомир“ – Казанлък, ул. „Трапезица“ 6, от 10.00 до 16.30 ч.

Научен ръководител проф. дфн Николай Аретов

Примерна проблематика:

  • Отношението на литературната и художествената критика към творчеството на Чудомир през десетилетията
  • „Високо“ и „популярно“ в българската култура; „столично“ и „провинциално“
  • Подценяването на Чудомир
  • Трудното вписване на Чудомир в официалната йерархия на ценностите
  • Отношението между литературните творби, изобразителните произведения и обществената дейност на Чудомир
  • Поезията на Чудомир
  • Чудомир в контекста на българския литературен и художествен живот
  • Чудомир и неговите съвременници

Заявките, придружени от кратко резюме, трябва да бъдат изпратени до 18 март 2019 г. на e-mail: fondacia_chudomir@abv.bg

или адрес: Казанлък – 6100, ул. „Трапезица“ 6, ЛХМ „ЧУДОМИР“.

Докладите и научните съобщения да не надвишават 20 минути.

 

За справки и допълнителна информация:
тел. 0431 64419 – Музей „ЧУДОМИР“
Добрина Матова – директор
Деница Рахнева – уредник