Най-високите заплати в ощински болници на управители – сред тях и в болницата в Самоков

Национални медии съобщиха, че една от най-високите заплати на упривител на общинска болница е в Самоков на д-р Ковачка. Тя е декларирала годишен доход в размер на 205 419 лв. , което на месец е около 17 000лв.

Директорите на две държавни и една общинска болница са получавали чист месечен доход от над 40 000 лева през 2022 г. Това показват данните от подадените от тях декларации в Комисията за противодействие на корупцията.

Основният извод, който правим след като прегледахме всички подадени декларации за доход, е, че съществува огромен дисбаланс в размера на заплащането между ръководство и медици – коментират пред БНТ от проверяващата институция.

Финансирането на болниците – защо има голяма разлика в заплатите?

Проверяващите уточниха, че не всички директори са посочили доходите си в подадените декларации за 2022 г.

Ето седемте директори на държавни и общински болници, които имат доход между 300 000 и 800 000 лева на година. Освен заплатата, тук се включват например клинични проучвания, заплащани от фармацевтични фирми, работа като едноличен търговец, консултантска дейност.

Същевременно едва 16% от държавните и общински болници са въвели напълно минималните ставки за заплати на медиците, които са около 2000 лева за лекар и под 1500 лева за сестра – тоест в момента основната заплата на медиците в 84% от болниците е по-ниска.

67429 лева – толкова получава средно на месец от заплата и друга стопанска дейност директорът на общинската Белодробна болница в Хасково.

67 429 лева – толкова получава средно на месец от заплата и друга стопанска дейност директорът на общинската Белодробна болница в Хасково.

На второ място е директорът на „Майчин дом“ в столицата – с над 50 000 лева месечно. Тази година в болницата имаше протести срещу него, от Здравното министерство не откриха нарушения. Директорът отказа коментар.

С над 42 000 лева средно на месец на трето място по доходи сред директорите се нарежда ръководителката на общинската очна болница във Варна. Тя отказа да говори с екипа ни. И в тази болница не са достигнати нивата на заплати на медиците съгласно КТД по данни на МЗ към месец юни.

Прави впечатление, че има огромни разлики в заплатите на директорите на различни болници. В МБАЛ Карбонат например само от заплата и добавки към нея директорът получава над 214 000 лв. годишно, докато в „Пирогов“ – 65 000 лева.

Кои са столичните държавни и общински болници, в които директорите получават годишна заплата и добавки към нея над 100 000 лева? Проверката ни показа, че това са 10 лечебни заведения.

По данни на Здравното министерство едва 12 от 61 държавни болници дават заплати на служителите си спрямо заложеното в Колективния трудов договор за всички категории. Общинските болници, покриващи минимална ставка от около 2000 лева за лекар, са 17 от 120 или 14%.

34 държавни и общински болници имат директори със заплата и добавки към нея над 100 000 лева годишно.

Източник: БНТ

https://bntnews.bg/news/nad-40-000-lv-na-mesec-moralno-li-e-direktori-na-darzhavni-i-obshtinski-bolnici-da-poluchavat-takav-dohod-1245995news.html