Наем на зала в Младежкия дом – 96лв. на час

На сесията си в четвъртък Общински съвет ще вземе решение за промяна размера на наема на зала в Младежкия дом. Както писа сайтът „Самоков инфо“ той наскоро бе открит след ремонта. Проекто решението на съветниците е за създаване на нова точка 51 „Такси за ползване на зала в „Младежки дом”, гр. Самоков: 51. Такси за ползване на зала за външни събития – 96,00 лева на час /с вкл. ДДС/, а общинските детски градини, училищата, читалища, ЦСРИ, ЦНСТ, както и Професионална гимназия по туризъм и Професионална техническа гимназия „Никола Вапцаров” да ползват залата безплатно.