Над 30 деца тренираха аеробна гимнастика по проект

 

ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ СПОРТЕН КЛУБ „КЛУБ ПО СПОРТНА АЕРОБНА ГИМНАСТИКА САМОКОВ” ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО ПРОЕКТ
ПО ПРОГРАМА „СПОРТ ЗА ДЕЦАТА В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ” 2018 Г.
КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА,
С ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТА СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – ГР. САМОКОВ

  

От края на месец февруари до декември 2018 г. Спортен клуб „Клуб по спортна аеробна гимнастика Самоков” успешно реализира проект с договор № СДСВ 36-00-191 / 27.02.2018 г. по програма „Спорт за децата в свободното време” 2017 към Министерство на младежта и спорта, като беше постигната основната цел на Проекта, а именно създадаване на условия и възможности за участие на деца в безплатни спортни занимания по спортна аеробна гимнастика в свободното им време, с оглед подобряване на качеството им на живот, формиране на траен интерес към спорта, изграждане на навици за системни спортни занимания и създаване на мотивация за спортно развитие в областта на спортната гимнастика.

Партньор по изпълнението на основната дейност по Проекта беше СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – ГР. САМОКОВ, чиято основна задача беше свързана с осигуряване на деца за включване в безплатни занимания по спортна гимнастика по Програмата, като възможност за участие имаха и всички деца, живеещи на територията на град Самоков.

При изпълненито на Проекта взеха участие 30 деца в общо 2 групи, а заниманията по спортна гимнастика бяха с продължителност 60 минути, два пъти седмично за всяка група и се провеждаха от квалифициран спортен специалист по спортна гимнастика – Гиргина Рангочева, която изготвяше комплекс от упражнения за развитие на физическите качества на децата.

По една от дейностите на Проекта бяха закупени спортни пособия, важна част от провеждането на спортните занимания, включващи въженца, гимнастически тояжки, постелки за аеробика и фитнес, топки за пилатес, ластици за разтягане, гирички,  батути за скачане, детски въжени стълби и гимнастически дюшеци.

След приключване на спортните занятия по програма „Спорт за децата в свободното време” в началото на месец декември, бяха постигнати всички очаквани резултати –  от една страна чрез програмата бяха осигурени безплатни качествени услуги по спортна гимнастика на децата, участници в Проекта, като придобиха първоначални умения в спорта, разшири се обхватът на активно спортуващите деца в свободното им време, а това допринесе за усъвършенстване на социални качества – лидерски умения, толерантност, солидарност, морално-волеви качества и др., бяха селектирани талантливи деца, с оглед бъдещото им развитие в областта на спортната аеробна гимнастика, а от друга страна се популяризира спортната аеробика като вид спорт, нейното значение и роля сред обществото, чрез Програма „Спорт за децата в свободното време” на Министерство на младежта и спорта.

47425071_606013056486241_1091152543381192704_n