Награди за учители по случай 24-ти май

По докладна от кмета Владимир Георгиев съветниците ще вземат решение на сесията в четвъртък Докладната е за определяне носителите на наградите «Учител на годината» и «За принос в образователното дело“. Според предложението Общински съвет ще гласува да се дадат награди в системата на предучилищното и училищното образование за 2018 година:

  1. „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА” 2018:

1.Елена Христова Въжарова – в категория „Учител в степен „Предучилищно образование”

2.Ани  Иванова Аврамова – Шейнова – в категория „Учител в степен „Начално образование” /1-4 клас/

3. Костадинка Любенова Христова – в категория „Учител в прогимназиален етап” /5-7 клас/

4. Стефанка Георгиева Митрева – в категория „Учител в гимназиален етап” /8-12 клас/

  1. Мариана Христова Гълъбова – в категория „Най-успешен млад учител” /до 29 години в настоящата календарна година/
  2. II. „ЗА ПРИНОС В ОБРАЗОВАТЕЛНОТО ДЕЛО” 2018
  3. Бойка Стоянова Михайлова
  4. Илка Василева Динева
  5. Мариана Арангелова Богоева