Молбите за помощи при щети от наводнението ще се гледат през август

Съветниците излязоха в отпуск след юлската сесия, но ще се съберат извънредно през август. Редовната сесия през септември ще бъде на 21-ви, следващата на 26-ти октомври, после на 23-ти ноември, а последното за годината заседание е планирано за 21-ви декември.

Заседанието, на което ще се гледат молбите за финансова помощ за покриване щети от наводнението, ще е извънредно и е насрочено за 10-ти август. Комисията по здравеопазване ще обсъди предварително молбите на 7-ми август.

 

Съветникът Венета Галева попита градоначалника колко са пострадалите домакинства при наводнението в Самоков и ще им помогне ли Общината. „След направения оглед на щетите от наводнението, има ли точен брой на пострадалите домакинства? Какъв ще бъде начинът на кандидатстване на пострадалите лица – с отделна молба или по списък? Ако има изведени лица, настанени в общински жилища, какъв е размерът на наема?“ – попита Галева.

Кметът Георгиев не посочи точния им брой и допълни, че в момента взимали опита на другите общини, събирали данни и ще ги представят на Общински съвет и на комисията, която ще гледа предложенията. Той заяви, че „…са обиколени стотици адреси, съставени са протоколи и няма недоволни граждани, няма подадени молби и жалби в Общината от граждани. Ще ги сортираме по последици и важност. Имаше едно семейство, което го настанихме в общинско жилище“ – отговори кметът. Той обеща да представи на съветниците критериите, по които ще се дават пари за подпомагане на самоковци, както и че хората няма да бъдат разкарвани по сто пъти в Общината да донасят документи. Кметът допълни също, че един от критериите за получаване на помощ от Общината е дали къщите на пострадалите са застраховани.

Съветникът д-р Панев зададе въпрос дали се предвиждат средства за пораженията в гробищния парк „Ридо“. „Пораженията и там са големи, а застраховки за там няма и Общината трябва да поеме своята отговорност за възстановяване на това, което е разрушено, както и за възстановяване на стената“ – напомни д-р Панев.

Кметът заяви, че към настоящия момент в срок са предадени 15 преписки. „С тях сме описали и включили и проблемът на Ридо. Там трябва да се изгради опорна стена. Установихме, че няма счупени плочи, а само разместени“ – отговори градоначалникът.

Заради наводнението се направиха промени в бюджета. Съветниците увеличиха планът в дейност 123 «Общински съвет“ в § 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на общински съвет“ със сумата от 50 000 лв. Средствата ще се осигурят от намалението на плана по разходите в: културния календар в позиция «Празник на гр. Самоков» – било 30 000 лв., стана – 15 000 лв., от резерва за непредвидени и неотложни разходи -35 000 лв., увеличи се планът в дейност 284 «Ликвидиране на последствията от стихийни бедствия и производствени аварии“ в § 10-20 „Разходи за външни услуги” със сумата от 100 000 лв.