Мобилен планетариум в ОУ „Митр.Авкс.Велешки“

Мобилен планетариум гостува във връзка с работата на клуб „Космически детективи“ в ОУ „Митрополит Авксентий Велешки“ по проект на МОН „Твоят час“.

Учениците пътешестват из Слънчевата система, потапяйки се в космическата атмосфера, чрез ефекта на сферичния купол.
„Използването на различни интерактивни методи на преподаване спомага за повишаване качеството на образованието и стимулира мотивацията на учениците за учене“ – коментира ръководителката на клуб „Космически детективи“ – Ирина Бонева.
Снимковият материал е подготвен от клуб „Фотограф“ с ръководил Данаила Колева.