Младите учители по програма „Заедно в час” се учат на методика на преподаване  в СОУ „Отец Паисий”

 

В резултат на дългогодишното сътрудничество между  програма „Заедно в час” и СОУ „Отец Паисий” гр. Самоков, училището посрещна за пореден път младите учители от фондацията и им проведе обучение по методика на преподаване на различни предмети.

В откритите уроци по биология и здравно образование кандидат – учителите, се запознаха с методиката за интерактивно обучение прилагана от г-жа Е. Бонева в дългогодишната ú практика. Съчетаването на мотивиращото въздействие на тихата музика, и проведената дискусия с учениците от VІІІ а клас за заболяванията на ендокринната система предизвика голям интерес и множество практически въпроси, приложими в  живота на хората. С приложените форми и методи на преподаване  г-жа Бонева предаде своя ценен опит на ученици и стажанти при усвояването на новите знания за тази жизненоважна система.

Наблюденията в часовете по английски език при г-н Л. Михйлов в V а клас бяха не по-малко полезни и любопитни за бъдещите учители на програма „Заедно в час”, които споделиха, че особено са харесали приятната и приятелска атмосфера по време на урока, който в същото време е протекъл при перфектна дисциплина и повишена активност.

Откритите уроци по математика в седмите класовед при преподавателите В. Даргова и В. Тодорова показаха на участниците, че математиката може да бъде едновременно трудна и много забавна. Въпреки вълненията и притесненията от многото гости в часовете по математика, учениците проявиха голяма активност и показаха завидни знания. Включените в уроците състезателни и атрактивни елементи предизвикаха радост и удовлетворение у учениците. Гостите от „Заедно в час”, усетиха значението на респекта, който учениците изпитват към учителите си и това, как добрата дисциплина се отразява върху продуктивността от обучението по математика.

Мисията на средно училище „Отец Паисий” за подкрепа на успеха на всяко дете, осъществявана с партньорството на програма „Заедно в час”, показа как се реализира приемственост между поколенията в системата на образованието и как училището и професията учител могат да бъдат привлекателна територия за младите.

 

Пресцентър на СОУ „Отец Паисий“