Млада зелена върба вие снага в двора на НУ “Станислав Доспевски”

Интересна история има Начално училище “Станислав Доспевски” – Самоков. Много хора и днес го наричат „зелена върба“. Преди дни старата върба, която беше на безброй години беше отрязана. Дънерът й изгнил и децата, въпреки забраните, се криели в него. “Стана опасна и носеше рискове за здравето на децата. Поискахме разрешение и според правилата върбата беше отрязана. Пазихме я, докато в нея имаше живот. Беше красива и имаме сантимент към нея” – сподели Камелия Асенова – директор на училището.

Миналото, традицията и спомените обаче са уважени. В двора на училището е посадена фиданка на млада зелена върба, която вече две години расте, обгрижвана от ученици и учители. Специална отговорност за младата зелена върба са поели учениците на учителката Антоанета Механджийска. “Символът го имаме, но по-млад” – казва още Камелия Асенова.

А в Деня на Земята всеки клас от школото засади фиданки, предоставени от Общинско лесничейство. За всяка отговаря отделен клас, който е отбелязан на специална табелка. “Учениците са много грижовни. Поливат ги и ги наблюдават. Искаме да ги научим да пазят природата, да се грижат, да имат отговорност” – коментира още Камелия Асенова. Така на младата зелена върба правят компания в двора на школото стройни явори и ясени.

В далечното минало били построени няколко хубави училища, които обаче не били достатъчни да приютят всички ученици. Затова у самоковци се появила идеята да бъде построено още едно основно училище, което да обслужва квартала до река Искър.
На 30 юни 1930 година училищното настоятелство разгледало въпроса за избиране на подходящо място за тази цел и решило това да бъде местността, наречена от населението на квартала „Зелена върба“. Името на мястото произхожда от факта, че там преди години са растели големи, зелени върби, а наоколо цялата местност била обрасла с храсталаци.
През 1936 година училищното настоятелство взело решение да се почне строежа на училището. Първата копка е направена на 13 декември 1937 година и работата по него продължава до 15 август 1938 година.