Минногеоложката камара има нужда от урок по география

От Българската минно- геоложка камара явно не правят разлика между ГРАД и ОБЩИНА

„В района на ГРАД Трън понастоящем няма находища с регистрирани запаси от уран.“ Това се казва в писмен отговор на запитване от г-н Иван Андреев, изпълнителен директор на БМГК, до Министерството на енергетиката.

Какъвто въпросът, такъв и отговорът.

Община Трън се намира се на 83 км. от София, с територия от 573,5 кв. км. и 52 населени места. Град Трън е общински и административен център. Научете ги тези неща.

От „Сдружение Трън” многократно сме цитирали редица документи за извършени проучвания и установени залежи на уран, но не в ГРАД Трън, а в землищата на с.Ерул, с.Мильковци, с.Велиново, с.Глоговица, които са в ОБЩИНА Трън, но почти в другия край на общината. Тази територия е описана като находище „Ямка“, част от мина „Злата“. Днес територията е по-известна като „Зона Юг“, част от намерението за добив на злато.

Докладът от изследванията за съдържание на уран в находище Трън „Юг“ е от Национален геоложки фонд на Министерството на енергетиката на Република България и там можете да го намерите под номер XXII – 3376 827.

Официалните факти към днешна дата са истината“ – казват от БМГК. Можем да се съгласим с тях: Република България – Администрация на Министерски съвет, изх.№ 110/12 от 20.03.2017 г. в отговор от министър-председателя на Република България се казва: „На 21.11.2016 г. от Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Трън“ са представени резултати от геопроучвателни работи от 1988 г., съгласно които има доказано наличие на уран на територията на инвестиционното предложение.”

Ръководител на групата, извършила проучването и подписал доклада, е експертът, инж.-геолог Стефан Лазаров. Да, същият чието писмо днес БМГК цитира като „официален факт към днешна дата“. Но дори и в това писмо инж.Лазаров казва, че тези естествени аномалии трябва да бъдат управлявани в контролирана среда! През 1988 г. неговият екип не е успял да докаже ПРОМИШЛЕНИ залежи, но в по-късен доклад от 1993 г. се казва, че ” значими в рудоносно (златно, полиметално и ураново) отношение са тектонските възли на пресичане на основни нарушения (участък ”Ерул”).” В същия доклад се посочва още: „УСТАНОВЕНИ СА РУДНИ И ПРОМИШЛЕНИ СЪДЪРЖАНИЯ НА ЗЛАТО, СРЕБРО, УРАНИ ДР. ЕЛЕМЕНТИ.“

След всичко това ни е трудно да добавим каквото и да било повече. Можем само да замълчим пред думите на изпълнителния директор на Българската минно-геоложка камара г-н Андреев: „Днес за пореден път се убеждавам, че в България, моята страна, живеем в изкривена реалност: малко власт е достатъчна да се манипулира общността в името на собствения интерес.“

Сдружение „Трън“

Сдружение „Руй“

Сдружение „Врабча“

ИК Референдум Трън 2017