Министър Ананиев издаде заповед за забрана на събиране на повече от двама на обществени места

Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места
Със Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. на министъра на здравеопазването се допълва част I от Заповед № РД-01-124/13.03.2020г., като се създава нова т. 9 със следния текст:
„9. Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.“
Всички стопански субекти продължават работата си при спазване на ограниченията и изискванията предвидени в Заповед № РД-01-124/13.03.2020г.
С пълния текст на Заповедта можете да се запознаете на: https://www.mh.government.bg/…/rd-01-131_doplva_zapoved__rd…