Министрество на екологията и ПУДОС финансираха градинка в Драгушиново по проект на кмета Хаджийски

Преди месеци кметството в село Драгушиново спечели проект за възстановяване на зоната за отдих и изграждане на детска и спортна площадки в градинката в центъра на селото, подаден към ПУДООС към Министрерството на околната среда и водите. Проектът е изготвен от кмета на селото Георги Хаджийски и е на стойност 10 000лв.
Тези дни приключи изграждането на пбощадката за деца в Драгушиново. Проектът се реализира със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.
Всяка година Министерството на околната среда и водите обявява националната кампания „За чиста околна среда“, в която общини, кметства, училища и детски градини могат да участват с проекти за озеленяване, изграждан на детски площадки, зони за отдих и други.