Метомачни машини за Самоков с пари от екоминистерството

Със средства, отпуснати от Министерството на околната среда и водите Община Самоков закупи три нови мотометачни машини за поддържане на чистотата в града и населените места – съобщиха от Общината.
Машините имат различна големина и различен капацитет. Целта е да могат да покриват по-голяма част от територията на града. Голямата машина е с обем на бункера пет кубика и е предназначена предимно за почистване на пътната мрежа, тъй като е тежка 11 тона и не може да се ползва за тротоари.
По-малката машина е предназначена предимно за централна градска част, паркинги, междублокови пространства, велоалеи, тесни улици и тротоари, подземни гаражи. Идеята е двете машини да могат да обхванат всички територии за почистване. Те са високопроизводителни, при нормални условия на работа могат да почистят четири километра за един час. По предварителни проучвания градът може да се почиства два пъти месечно, тъй като в Самоков има общо 80 км улици.
Машините са ново поколение, оборудвани с оросителна система и не вдитаг прах при почистването. Машините ще се ползват и за почистване и на площадните пространства по селата – поясняват още от Общината.
Те са оборудвани и с прхосмукачки и десетметров маркуч за събиране на листа и леки отпадъци. Имат и водоструйки, с които могат да бъдат измити пейки или замърсени кошчета за отпадъци в парковите пространства.
Третата машина е многофункционална, могат да ѝ се прикачат различни инструменти и да извършва различни дейности. В момента е оборудвана с четка и оросителна система за събиране на по-тежък отпадък – дребни камъчета, наноси и др.