Местната власт ще заседава на 29-ти октомври

На 29-ти октомври ще се проведе заседание на Общински съвет. Изготвен е дневен ред, който включва предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков, докладни записки на кмета, точка за изказвания, питания, становища и предложения на гражданите и точка „Разни“. Сред дни ще започнат сбирките на Постоянните комисии, които ще приготвят документите за сесията. Срещите на местната власт започват от 19-ти октомври, когато е сбирката на ПК по здваеопазване. В същия ден ще се проведе и срещата на съветниците от ПК по европроекти и туризъм.

На 20-ти октомври е сбирката на ПК по ТСУ, в следващите дни на ПК по бюджет и финанси, ПК за възстановяване на земи, в сряда е сбирката и на Правната комисия, на 22.10 – на ПК по образование.

Изготвен е и тримисечен план за сесиите до края на годината. През ноември сесията е планирана за 26 ноември 2020 г. Другата е за 17 декември 2020 г., чиято първа точка е за определяне размера на местните данъци и такси.