Мерки за безопасност на студентите

download (1)

Приети са допълнителни превантивни мерки за опазване на обществения ред и безопасното протичане на студентския празник

С цел недопускане на правонарушения преди, по време и след студентския празник от ОДМВР- София е създадена организация и са предприети мерки за добър обществен ред и сигурност, както за празнуващите, така и за останалите гости на курортните комплекси и селища.

На територията на областта са направени около 2 214 резервации, основно за Боровец.

Осигурени са допълнителни полицейски екипи, като на самия 8 декември техният брой ще е удвоен. Проведени са срещи с ръководствата на звената за самоохрана на хотелите, вилните селища и нощните барове, набелязани са съвместните мерки за взаимодействие с цел усилване на дежурствата на охранителите по време на празника, повишаване на бдителността и организирането на пропускателния режим в заведенията. Координирани са и начините за бърза връзка и взаимодействие с полицията. Планирани са също така и срещи с управителите на обектите, с акцент възможните рискове от престъпни посегателства и комуникацията им с полицейските органи за своевременно реагиране при необходимост.

Ще има полицейски операции за противодействие на криминалната престъпност и обезпечаване на добър обществен ред, а така също и съвместни между икономическа полиция и държавните контролни органи. Създадена е организация за регулиране и подпомагане на движението, а в случай на усложняване на метеорологичната обстановка- за своевременно въвеждане на временна организация на движението и пренасочване на трафика по обходни маршрути.

С оглед безопасността и сигурността на празнуващите в местата за провеждане на студентските празненства няма да се допуска внасянето на  огнестрелно и хладно оръжие, както и употребата на пиротехнически изделия.

 ОДМВР- София приканва студентите да се въздържат от импулсивни, необмислени действия, които била могли да помрачат празничното настроение.