Мемориалът на опълченците чака властта да го уважи

                                                                                           Отворено писмо

До редакцията на сайта „Самоков инфо“ бе изпратено отворено писмо. Текстът публикуваме без редакторска намеса.

ОТНОВО ЗА МЕМОРИАЛА НА ОПЪЛЧЕНЦИТЕ

      На 20.04. т.г. се навършват 5 години откакто към  самоковските управници беше отправено искането, подкрепено по-късно с подписка подкрепена от над 1000 граждани, за изграждане на мемориал на героите-опълченците от  Самоков по време на Руско-турската освободителна война. Толкова години не стигнаха на народните избраници и общинското чиновничество да се справят с една задача от малка трудност при положение, че гражданската инициатива успя безкористно и само за своя сметка да свърши редица важни неща.

            Поради очертаващият се нов кръг от протакане въз основа на последната информация от общината,  се наложи да отправя питане и предложения на вниманието на общинските съветници, кмета и общинската администрация. С него искам да запозная съгражданите си, за да са в състояние да проследят сами  кой от избраните от самите тях през миналия октомври  управляващи ще пречи на реализацията на това желано от по-голямата част от населението начинание и кой ще го подкрепи..

                                           П И Т А Н Е

от Бойчо Димитров Стамболийски, жител на гр. Самоков, ж.к. “Възраждане”, бл. 12, вх.А

                       Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

      На 20.04.2011г. направих предложение на тогавашните общински съвет и кмет за изграждане на мемориал на самоковските опълченци от Руско-турската освободителна война.  Депозираната в общината подписка, подкрепена от над 1000 граждани, свидетелства за несъмнения обществен интерес към  реализирането на това начинание.

            Гражданската инициатива изцяло за своя сметка извърши огромна проучвателна работа на архивни единици литературни и редица други източници, изготви два адаптивни проекта, съгласува това намерение и получи съгласие от  компетентните по Закона за военните паметници институции – Министерство на отбраната и Областна администрация.

            За съжаление  до този момент твърде малко или по-скоро нищо не е направено от органите на местното самоуправление, за да бъде изпълнено желанието на самоковското гражданство и с подобаващ паметен знак като достойни потомци да засвидетелстваме почит и уважение към  подвига на тези над 90 наши съграждани.

            Две генерации общински съветници  (с малки изключения)  и ресорни служители от общинска администрация не пожелаха да свършат  необходимото за реализиране на изработеният от гражданската инициатива проект на стойност от порядъка на 18000 лв. В същото време се пръскаха значителни средства за консумативи и за поддръжка на един обект с твърде съмнителна  историческа стойност, за покриване на странни допълнителни разходи за довършване на  и без това скъпото благоустрояване на зоната западно от площада, за оскъпяващи ремонти около току-що изградените фонтани и редица други не толкова значими и потребни неща. Намираха се повече от странни и дори абсурдни  причини за протакане от народни избраници, които в началото на всеки мандат са се клели във всичките си действия да се ръководят от интересите на гражданите от Самоковска община  и да работят за тяхното благоденствие.

             От отношението на органите за местно самоуправление към искането на гражданската инициатива се добива впечатлението, че значителна част от самоковския елит  и някои негови служители чрез продължителен  мълчалив отказ  и с изключително упорство се стремят да постигнат заличаване на   една героична страница от самоковската история.   Демонстрират  комплекс за малоценност и най-вече страх да не би  подвига, саможертвата,  изключителната гражданска доблест,  проявени от тези наши предци по време на войната и после при възкресяване на държавността в града ни,  да  контрастират прекалено  и  толкова очевадно с някои повече от укорими  действия, практики и манталитет на хора  на обществено значими позиции в днешно време.

            От кмета на община Самоков на  15.04. научих, че място за изграждане на паметния знак в централна градска част е определено, но  членовете на общинския съвет поискали разглеждане на актуалната концепция за оформяне на централна градска част. Имайки основателни притеснения, че това се очертава като причина за протакане, бих желал да попитам:

      1. Искано ли е такова разглеждане и ако да,  кога и на кое от заседанията  на съвета или на комисия?

      2. Налице ли е желание и готовност от страна на общинските съветници да подготвят и извършат всички процедурни стъпки за вземане на необходимите решения, за да може мемориала да стане факт на определеното вече място до края на строителния сезон на 2016г.?

                                    П  Р  Е  Д  Л  О  Ж  Е  Н  И  Я

до Общинския съвет, кмета и общинската администрация във връзка с гореизложеното:

      1. Комисиите на общинския съвет в чиито ресори попадат решенията свързани с  изграждането,  в съответствие с чл. 49, ал. 2 от ЗМСМА,  да канят хора от гражданската инициатива на обсъжданията свързани с локализацията, предложените два варианта на проекта, техническото изпълнение и др., с оглед  ускоряване и прецизиране на взетите решения.

       2. Тези  комисии  да подготвят  проект за решение за изграждане на мемориала и да приемат съответните доклади и становища в съответствие с чл.50 от ЗМСМА, които да бъдат внесени за обсъждане и на заседанието на общинския съвет през м. май т.г. необходимото решение да бъде прието.

       3.  Да се изгради председателствана от кмета работна група съставена от равен брой  служители на общинската администрация, членове на гражданската инициатива и родственици на опълченци, която да   наблюдава и контролира всички работи по обезпечаване изпълнението на проекта и разходването на финансовите средства.

            Ще видим дали на предстоящата сесия  местния парламент ще благоволи да разгледа питането и предложенията, ще има ли разисквания по тях и кой от съветниците на какви позиции ще застане.

Б.Стамболийски

ДО:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САМОКОВ                                    20.04.2016

На вниманието на:      г-жа Силвия Стойчева – председател на ОС Самоков

Относно:      Питане във връзка с изграждането на мемориал на опълченците

                 Уважаема госпожо Стойчева,

      На 15.04. т.г. на  среща с кмета на Общината дискутирах за пореден път изграждането на мемориал на самоковските опълченци от Руско-Турската освободителна война.  Бях информиран, че вече се оформяло решение за разполагането му, но поредната пречка било искането на членовете на общинския съвет за разглеждане на актуалната концепция за оформяне на централна градска част. Ако това е вярно на мен ми изглежда, че отново някои хора търсят начин за отсрочване изпълнението на това начинание за в бъдеще неизпълнимо време.

            По този повод искам в съответствие с чл. 28, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация(ЗМСМА) да отправя  в писмен вид питане до членовете на общинския съвет и направя някои предложения с адресация до тях, кмета и общинската администрация.

             Настоявам питането и предложенията да бъдат  разгледани на предстоящото заседание на Общински съвет и да бъдат предоставени на съветниците на хартиен носител  предварително заедно с другите материали по обсъжданите точки от дневния ред.