Медицинският университет във Варна откри годината с 1 500 първокурсници

На 13 септември в Медицински университет- Варна започна новата академична 2021/2022 учебна година.

Близо 1500 са първокурсниците, между които 350 са чуждестранните студенти, които започват обучението си по медицина и дентална медицина.

Конкуренцията между кандидатстващите за всички специалности бе традиционно висока.

Над 6 100 е общият брой на студентите в Медицински университет – Варна. Първокурсниците бяха посрещнати във Факултетите на университета и медицинския колеж по предварителен график. Посрещането на новите студенти бе съобразено с актуалната епидемична обстановка за страната, като бяха спазени всички мерки за безопасност.

Новата академична година бе открита и във филиалите на МУ-Варна в Сливен, Велико Търново и Шумен, където се обучават студенти в специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“.

Учебните занятия в МУ-Варна започват на 14 септември.

Продължава подаването на документите на кандидатите за магистърските програми към Факултета по обществено здравеопазване и Факултета по фармация.

Модерните учебни бази за предклинична и клинична подготовка, високотехнологичното интерактивно обучение и възможностите за спорт, култура и развлечения привличат в МУ-Варна хиляди кандидати от цял свят годишно.

Медицинският университет във Варна е ориентиран към модерните и иновативни методи на обучение. Много голям акцент се поставя върху иновациите и внедряването на информационните и комуникационните технологии в учебния процес. Непрекъснато се търсят нови форми на обучение, които са в унисон с най-добрите съвременни практики в световен мащаб.