Мая Манолова, от снайпериста до комунистическото възпитание

Първото висше на Мая Манолова е история. В предишния си пост написах, че не мога да установя това висше московско учебно заведение, където е изучавала тази дисциплина. То е назовано навсякъде, вкл. и в биографията й, представена навремето на депутатите, като ИМ.

Такъв ИМ нито има сега, нито е имало някога – през 1983-1988 г., когато е учила в него.
Е, накрая установих този ИМ, който тогава се е назовавал по съвсем друг начин!

А сега малко история за историчката Мая Манолова и нейния така наречен ВУЗ „ИМ“.

*****
На 27 ноември 1942 г, по време на Втората световна война в Москва се създава Централна школа по снайперска подготовка, вкл. и с паралелки само от жени. Тя е на пряко подчинение на ръководството на съветското Министерство на отбраната.
С постановление от 11 октомври 1944 на Централния комитет на съветската комунистическа партия и съответно от 14 октомври на Централния комитет на съветския Комсомол тази висша снайперска школа се преобразува в Централна комсомолска школа. В нея от 1949 г. започва подготовката освен на съветски младежи и девойки и на такива от бившите социалистически страни.

==========================
През 1969 г. с нови постановления Централната комсомолска школа е преобразувана във Висша централна комсомолска школа със статус на пълноценно учебно заведение, а с идването на перестройката през 1990 г. е преобразувана в Институт молодьожи – ИМ.
=========================

Е, това е онзи ИМ в биографията на Мая Манолова, макар че по време на следването й се казвал не ИМ, а Висша комсомолска школа.
Но в демокрацията разни висши номенклатурно-комсомолски и невисши партийни школи за снайперисти не звучат добре на електората и затова са се сетили за Институт молодьожи, преименуван така цели две години след дипломирането на Манолова.
И понеже и това не звучи авторитетно, а твърде мъгливо и подозрително, са използвали абревиатурата ИМ, която трудно ще се издири какво означава.

През 2000 г. ИМ е преименуван в Московска хуманитарно-социална академия, а през 2003 – в Московски хуманитарен университет. Сега той е сред изявените университети в Русия и с най-добрия студентски кампус в онази необятна държава.

Е, това ИМ, което никой не го знае какво е в биографията на Мая Манолова, е онази Висша централна комсомолска школа, стартирала от училище за снайперисти, в която тя е завършила някаква учебна дисциплина – а, да, история. На сградата на ректората има мемориал и се набива в очи плочата с имената на героите и героините от онези дни.
___________________________
Е, не вярвам точно в нейния факултет, назоваван „История и комунистическо възпитание” да се е изучавало снайперистко дело.
Макар че снайпериското дело и досега се практикува в този Московски хуманитарен университет.
___________________________
Интересно е, че в състава на факултета й е била включена кой знае защо катедрата по физическа подготовка и тази по чужди езици.

Създател на тази школа във вида на хм, хуманитарен, днес „недържавен” университет и негов ректор е проф., д.р на философските науки, академик (вкл. от Академията на военните науки на Руската федерация) и „доверено лице на президента В. Путин” (цитат от представянето на ректора) Игор Михайлович Илинский.
Проректор, т.е. първи заместник е синът му – Игор Игорович Илински. Той е кандидат на социологическите науки и е завършил Военный Краснознамённый институт на Министерството на отбраната на СССP

~~~~~~~~~~~~~~~~
В съвсем подходящ ВУЗ за родната действителност се е дипломирала Мая Манолова. Или както се пее в химна му:
Отгрохочут грозы, годы пройдут,
Но со мной навечно мой Институт.
Через расстоянья и сквозь года
Пусть над ним сияет наша Звезда!
Припев: Между будущим и прошлым,
Между подлостью и ложью
Сияет светлая Звезда!

(превод)
Ще отминат бури, години ще отшумят,
Но с мен завинаги ще е моят Институт
През разстоянията и през годините
Ще сияе нашата Звезда
Припев :
Между бъдещето и миналото
Между подлостта и лъжата
Ще сияе нашата Звезда.

Вече знаете как и къде зачена звездното днешно предзнаменование на Мая Манолова. На онзи снайперистки език изстрелът с онзи ИМ в началото на кариерата й е бил право в десетката.

Вече анонсирания от медиите стъкмен набързо секскомпромат за Мая Манолова е опит да се неглижират и заглушат тези разкрития на принципа „клин клина избива“.

Григор Лилов /фб/