Масова сеч и в Ярлово?

Днес медии публикуваха становище на ИАГ, в което се дава отговор на сигнал за масова мощна сеч в землището на село Ярлово.

Изпълнителната агенция по горите отговори на сигнала на нашия читател, с който той алармира, че на Витоша, край с. Ярлово, се сече масово – пише офнюз.

Проверката на ИАГ показала, че става въпрос за почистване на дървесна и храстова растителност върху земеделски земи, които не представлявали горска територия като дървесината добита след почистването е оставена в имотите.

„В момента на проверката, както и при многократни посещения впоследствие не е установено присъствие на хора и техника в района, както и преместване на добитата дървесина. Опазването на земеделски територии, както и извършването на дейности в тях не е от компетенциите на Регионалната дирекция по горите“, съобщават от ИАГ.

Агенцията по горите се е обърнала към Община Самоков и Общинска служба по земеделие град Самоков, за да установят собствениците на имота. Очаква се отговор от страна на местната самоковска власт.