„Мальовица“ даде отчет за 2019г.

На сесията си в четвъртък съветниците от Самоков приеха годишния отчет на общинската фирма „Мальовица“. Шефката й Ярловска докладва, че в дружеството работят 12 души, повече от тях са инвалиди, основната дейност е шивашка, на ишлеме. Приходите за годината са 162 081лв. в сравнение с миналата година са по-малко, заради по-малкото обществени поръчки. Разходите са почти равни на приходите, с 250лв. по-малко.

Фирмата приключва годината със задължения към доставчици в размер на 1  750лв., има и задължения към персонала, към общестевеното осигуряване, включително към Общината – над 7 000лв.

Подменен е машинния парк по проекти, помещенията са ремонтирани също по проекти. При проектите е трябвало да се плаща ДДС, получена е финансова помощ от Общината, сега заема се връща разсрочено.