Маломерни паралелки в школата  

В основното училище “Христо Смирненски” в Радуил ще има 5 маломерни паралелки и една слята.  I клас: – 7 ученици, II клас:  1 паралелка – 7 ученици, III клас: 1 паралелка – 15 ученици, IV клас: 1 паралелка – 10 ученици, V  и VI клас: 1 паралелка –  5 ученици, VII клас: 1 паралелка – 5 ученици, ПГ: 1 смесена група –  14  деца / шест 5-годишни и осем 6-годишни/. З

а сравнение публикуваме какво е било положението там през миналата година – ПГ – 1 група – 6 деца, 6-годишни, първи клас – 6 ученици , четвърти клас – 5 ученици – 1 паралелка – слята, втори клас – 1 паралелка – 13 ученици – маломерна, /следват маломерните/,трети клас – 10 ученици, пети  клас – 12 ученици, шести клас – 6 ученици.

Седем ще са маломерните паралелки в Говедарци 1 клас:   1 паралелка – 12 ученици, II клас:  1 паралелка –   7 ученици, III клас: 1 паралелка – 17 ученици, IV клас: 1 паралелка –   9 ученици, V клас:  1 паралелка –   9 ученици, VI клас: 1 паралелка –   8 ученици, II клас:1 паралелка –   8 ученици.  

През миналата година е имало 6 маломерни паралелки – първи клас – 7 ученици, втори клас – 17, трети клас –  9 ученици, четвърти клас 10 ученици,пети клас – 9 ученици ,шести клас – 8 ученици.

ОУ „Васил Левски” – с. Ярлово ще има 4 маломерни и 2 слети паралелки – I и III клас: 16 ученици /9+7/– слята, II клас:  13 ученици, IV клас: 12 ученици,  V клас  10 ученици, VI клас 10 ученици, VII и VIII клас: 18  ученици /10+8/ – слята, ПГ:    смесена група – 14 деца. ПИГ I-IV клас – 16 ученици, V-VIII клас – 16 ученици.

През миналата година : ПГ – 1 смесена група – 16 деца  /8 деца 5-годишни; 8 деца 6-годишни, ПИГ №1 – 1 група  I-IV клас – 16 ученици, ПИГ №2  – 1 група  V-VIII клас – 18 ученици. Маломерни : първи клас 10 ученици, втори клас – 7 ученици и Четвърти клас – 8 ученици – 1 паралелка – слята, пети клас – маломерна с  11 ученици, шести клас –9 ученици, седми клас – 9 ученици. Осми клас – 7 ученици – слята.

 В ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” ще има 4 маломерни паралелки – шести клас – 2 паралелки с общо 30 ученици, седми клас – 2 паралелки с общо 33 ученици.

 

През миналата година: четвърти клас – 2 паралелки с 30 ученици плюс  още 2 ученици от Центъра за настаняване от семеен тип, IVа – 15 ученици  – маломерна (+1), IV б – 15 ученици  – маломерна (+1), шести клас – 2 паралелки с 32 ученици плюс 2 ученици от Центъра за настаняване от семеен тип. Седми клас – 2 паралелки с 30 ученици. VII а – 15 ученици – маломерна, VII б – 15 ученици – маломерна, ПИГ – I клас – 2 групи – общо 50 ученици, ПИГ – II клас – 1 група – общо 25 ученици, ПИГ – 3-4 клас – 1 група – общо 25 ученици

През тази година две ще са маломерните паралелки в ОУ “Христо Максимов”  –  VI клас 15 деца и VIII клас 17. Четири са маломерните паралелки в СУ «Никола Велчев» – V клас –  14 ученици, VI клас 14, VIII 17 ученици, XII клас 17 ученици.

През миналата година ОУ „Христо Максимов” две маломерни – пети клас –  1 паралелка – 16 ученици, осми клас 17 ученици.

ОУ “Митрополит Авксентий Велешки” сега ще има една маломерна – VIII  клас с 16 деца.

НУ „Петър Беронще има 4 групи ПГ, 4 групи ПИГ. ПГ-5 : 2 групи по 25 деца – ПГ-6 – 2 групи по 25 деца, ПИГ I клас-  3 групи  – общо 70 ученици, ПИГ IV клас: 1 група – 22 ученици.

В ОПУ „Н.Рилски” – три групи ПИГ –  V клас – 2 групи по 25 ученици, VI клас 1 група с 25 ученици.

През миналата година – три групи ПИГ, пети клас – 2 група – по 25 ученици – общо 50 ученици, шести клас – 1 група – 25 ученици.