„Лидъл“ в Самоков

Магазин „Лидъл” ще има и в Самоков, след като на 8 юли се проведе търг с явно наддаване за продажбата на два имота в центъра на града. Имотите се намират между магазин „Била“ и комплекс „Гранд”. На обявената процедура се яви само един кандидат – „Лидъл България”, който закупи и двата имота на обявената начална тръжна цена от 600 хил. лв. без ДДС.

Имотите са с обща площ от 6 дка и върху тях ще се изгради магазин на популярната верига. Строителството се очаква да започне след приключване на процедурата по продажба и изваждане на необходимите строителни разрешителни.