Къщичките в Боровец с анекс за година

На сесията си общинските съветници взеха решение по докладна на кмета, във връзка с постъпили в общинска администрация 44 молби и заявления от наематели на временни обекти в Боровец с искане за продължаване на срока на договорите за наемане на общински терени, изтичащи на 30.04.2018г.

Общински съвет даде съгласие за сключване на анекси към договорите за наем с редовните наематели на терени за къщички за една година – от 01.05.2018 г. до 30.04.2019 г.