Къщичките в Боровец пак са в очакване

Докога ще останат къщичките в Боровец? – въпросът е без отговор години наред. Сега отново изплува в пространството, защото се обсъжда планирането на златния триъгълник. Наскоро излезе и поредното съдебно решение, касаещо съдбата им.  

На п100_5965редстоящата сесия в четвъртък съветниците ще гласуват заданието за проекта на златния триъгълник. Предварително те се събраха в началото на седмицата, за да се запознаят с него. По предварителни данни общата стойност за реализация на инвестиционното намерение се предвижда да бъде 60 млн. лева без ДДС. 

Преди седмици излезе поредното решение за къщичките от Административен съд – София област. В него е записано, че осъжда Общински съвет – Самоков да плати 200лв. по делото за къщичките в Боровец. Решението може да се обжалва. С него Административният съд София област отменя решение на Общински съвет – Самоков №225 по протокол №9 от 2016г. 21 април, както и повторно прието решение №267 от същата година.  „След влизане в сила на съдебното решение, сключените договори с къщичките се обесилват и могат да бъдат премахнати.“– поясниха  съветници. „Защо се стигна до десетки съдебни заседания? Защо Общината не узакони обектите ни?“ – питат пък наемателите на къщичките.

Припомняме, че през 2016г. бившият Областен  управител на Софийска област Росица Иванова даде на съд две решения на Общински съвет Самоков за удължаване договорите на къщичките в Боровец. С решение №225/2016г  от априлско заседание, общинарите разрешиха кметът Владимир Георгиев да подпише анекси със собствениците на така наречените „временни обекти“ за поредното удължаване на срока на ползване. В позицията на кмета Владимир Георгиев – вносител на докладната и на общинарите, гласували решението, се сочи, че предстои изготвянето на нов кадастрален план на курорта, след което терените ще бъдат давани по законоустановения ред – чрез търг или конкурс. Тогава „За“ гласуваха 26 съветника, 2-ма „въздържал се“.

Тогавашния  областен  управител Росица Иванова, сезира административен съд – София област за решението на ОбС за анексиране на договорите с къщичките. През миналата година беше образувано дело  № 472/2016г. За период от една година бяха проведени повече около десет съдебни заседания.

В мотивите на Областния управител се посочва, че срокът за продължаване на договорите превишава многократно допустимия срок, визиран в Закона за управление на общинската и държавната собственост, който е десет години. В случай, че местните управници решат да продължат ползването на терените за поставяне на временни търговски обекти, то това следва да стане на база проведен търг или конкурс, както се изисква в нормативната уредба.

Мненията за къщичките в Боровец са полюсни.

Според запознати продължаването на наемните отношения на Община Самоков със собствениците на къщичките над максимално допустимия срок само по себе си е нарушение на закона. Други обаче казват, че това са едни от малкото самоковци, които си вадят хляба със свой бизнес в Боровец и затова не бива да се гонят от курорта. Освен това, според стари самоковци, договорът с Китов можело да се продължава автоматично. От години темата с къщичките се дискутира между тях и кметовете на града, а злите езици разнасят мълвата, че се превръщат и в разменна монета по време на избори. Във въпросното решение на Административен съд София област има интересен и важен текст – обръщат ни внимание наемателите.

„Обектите е можело да не бъдат временни. Това е пояснено в самото решение на съда – „ …по решение на областния управител или на Общинския съвет взето в 6-месеч срок от влизане в сила на този Закон, могат да се допуснат процедури за изменение на действащ Подрбен устройствен план с цел временни строежи по ал.1 да получат траен устройствен статут в съществуващите им размери и вид“ – е част от текста на съдебното решение. В случая предмет на оспорване е решение на Общински съвет – Самоков, с което се дава съгласие за отдаване по наем на терени за разполагане на „временни търговски обекти“ – поясниха ни наематели на къщичките.

Темата за златния триъгълник в Боровец ще се дискутира на предстоящата юлска сесия на Общински съвет.

Десислава Стоянова