Къде и колко ще са маломерните паралелки

knigi03

Със свое решение Общински съвет разреши функционирането на  маломерни паралелки,  подготвителни групи  и слети паралелки за учебната 2020/2021 година в общински училища в града и селата.

1.1. ОУ „Христо Смирненски”, с.Радуил - паралелки: общо  5, oт  които:маломерни – 4,

слети – 1

I клас             1 паралелка –     7 ученици

II клас           1 паралелка –     9 ученици

III /IVклас     1 паралелка –     9 ученици – слята

V клас            1 паралелка –     6 ученици

VII клас         1 паралелка –     4 ученици

ОУ „Димчо Дебелянов” – с. Говедарци – паралелки: 7 маломерни

I клас            1 паралелка –    9 ученици

II клас          1 паралелка –    8 ученици

III клас         1 паралелка –    9 ученици

IV клас         1 паралелка –    10 ученици

V клас           1 паралелка –    7 ученици

VI клас         1 паралелка –    10 ученици

VII клас:  1 паралелка –    7 ученици

СУ „Никола Велчев”- Самоков – 3 маломерни паралелки

X клас            1 паралелка – 16 ученици

XI клас          1 паралелка – 13 ученици

XII клас         1 паралелка – 14 ученици

СУ „Отец Паисий” – Самоков – 1 маломерна паралелка

VIII клас       1 паралелка – 9 ученици

ПГ „Константин Фотинов” – 1 маломерна паралелка

IXа клас        1 паралелка – 17 ученици

ОУ „Христо Максимов” – 1 маломерна паралелка

I клас  1 паралелка – 10 ученици

***************************

За обезпечаване на учебния процес в училищата ОУ „Христо Смирненски” – с.Радуил и ОУ „Димчо Дебелянов” – с.Говедарци при изготвяне на Бюджет 2021 на Община Самоков ще се предвидят допълнителни финансови средства извън определените по единни разходни стандарти за 2020 година, съобразно изискванията на съответните подзаконови нормативни актове.