Кулата за пожари в Райово ще се финансира и от Общината

По предложение на администрацията и решение на Общински съвет се променя размерът на финансиране за изграждане на противопожарната кула в землището на с. Райово. Както е известно, се очакваха 523 536 лв. средства от Държавен фонд „Земеделие“ по проект „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни действия“. 498 578 лв. ще се дадат от Държавен фонд „Земеделие“ и 24 959 лв. собствени бюджетни средства. За целта се намалява планът във функция „Резерв“, с 24 959 лв.