Конференция в Гимназия по туризъм

Magic book with magic lights

По случай 24 май – Деня на българската писменост и култура, Професионална гимназия по туризъм – Самоков организира конференцията „Моят прекрасен език“.

Темата е: „От безписменост през писменост, а сетне накъде?“

Програмата включва две части – първа: научни доклади, и втора: работилници – обучение по старобългарски и калиграфия, състезание по краснопис с перо, възстановка на урок в самоковско училище от Възраждането, публично четене на книга и др.

На финала – посещение на самоковски храмове.

Утвърдени български учени и творци ще са наши лектори.

Можете да се включите като участник в дискусиите, в работилниците или просто да бъдете зрител.

Място на провеждане: гр. Самоков, сградата на ПГТ на ул. „Отец Паисий“ №21

Дата: 18.05.2019 г. от 10,00 часа

Заявки за участие: http://tiny.cc/n1gl6y