Комисия за влоговете

article-bills-hero

Съветниците със свое решение от четвъртък определиха състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове. По предложение на общинския съветник от ГЕРБ Васил Благоев съставът й беше разширен, като в нея влязоха още Надка Янакиева, Емилия Атанасова, Евгения Коцова и Александър Методиев. Останалите са инж. Мариана Николова Петрова-Вучова – председател, общ. служител; Даниела Димитрова Йончева – общински служител; Ели Иванова Кашинова – общински служител; Радослав Ангелов Христов – общински съветник; Любомир Спасов Лобутов – общински съветник.