Комисията за конкуренция потвърди избора на концесионер на летище „София“

article-bills-hero

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) остави без уважение четирите жалби срещу концесията на летище „София“. Транспортното министерство избра през следващите 35 години столичната аерогара да се управлява от консорциума „Соф кънект“, който се състои от обединението между фонда Maridiam и строителя Strabag, а техен партньор е операторът на летище „Мюнхен“.

Според антимопонолния орган, който е взел решението си днес след заседание вчера, претенциите срещу концесията са неоснователни. Решението обаче може да се обжалва в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.

Победителят беше класиран на първо място, като предложи най-ниската оферта на база размер на инвестицията и третата по сила на база размер на концесионното предложение на година. Според жалбите държавата не си е свършила добре работата по оценяването на предложенията, но според КЗК претенциите са неоснователни. Мотивите са описани в 284 страници.

Изборът на „Соф кънект“, в който акционери са фондът Meridiam и строителната компания „Щрабаг“, а консултант е летище Мюнхен, беше определен за изненадващ. Офертата на победителя предвижда да заплаща на държавата 24.5 млн. евро годишно възнаграждение и да инвестира в следващите 35 години от концесията 608 млн. евро (плюс исканата от всички сума от 550 млн. лв. първоначално плащане).