Комисии към ОбС и нови попълнения

Днешната сесия на Общински съвет започна с промяна името на комисията за конфликт на интереси и попълването на нови членове в постоянни комисии. Стана ясно, че ПК за конфликт на интереси не е имала заседания, не е имала и предложения. Председателят на съветниците Силвия Стойчева уточни, че се налага да бъде преименувана съгласно новия Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Така ще се казва и ПК към ОбС. В състава й като пети член бе включена Мая Христева по предложение на председателския съвет, а за председател на преименуваната комисия е избран Николай Николов.

В състава на комисиите „Бюджет и финанси“ и на ПК „Устройство на територията и екология“ влезе новопостъпилият общински съветник Чавдар Йорданов, който стана съветник на мястото на Стоимен Перфанов.